Aquest blog vol ser un aparador de tot el treball en xarxa que s'està desenvolupant al voltant de les biblioteques escolars dels diferents centres de Rubí i Castellbisbal. Per tal d'impulsar aquesta tasca,  cal destacar el paper del grup de treball de Biblioteques escolars.


Aquest grup, va néixer fa uns 20 anys i amb l'aixopluc del Pla de Formació de Zona, es reuneix periòdicament per coordinar i impulsar diferents actuacions en els centres. Està format pels responsables de les biblioteques escolars dels centres públics de Rubí i Castellbisbal, per una llibretera i especialista en literatura infantil, pel Servei d'Educació de l'Ajuntament de Rubí (coordinadora), per la Biblioteca Pública Mestre Martí Tauler i el Centre de Recursos de Rubí-Castellbisbal. 

El seu objectiu és aconseguir que la biblioteca escolar esdevingui una eina bàsica d'aprenentatge en el desenvolupament de totes les àrees i que fomenti l'hàbit lector en totes les etapes educatives.

A més també es proposa:

  • Promoure la comprensió lectora i fomentar l'hàbit lector entre l'alumnat de Rubí i Castellbisbal.
  • Intercanviar propostes i proporcionar recursos que ajudin a consolidar el funcionament de la biblioteca com a eina bàsica d'aprenentatge des de les àrees.
  • Proposar accions a treballar de manera conjunta entre els centres.
  • Aprofundir en algun tema acordat pels diferents membres del grup.
  • Recomanacions de llibres i presentació de les últimes novetats.
  • Esdevenir un espai de formació , reflexió i d'intercanvi d'experiències entorn a la biblioteca escolar i la lectura.
  • Presentació de les bones pràctiques desenvolupades a cada centre.

PRESENTACIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS