Enllaços

BIBLIOMÈDIA- Àmbit de biblioteques escolars

El Grup Bibliomèdia és un àmbit de treball de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya format per persones dedicades a l’educació, que treballen per a l’establiment i consolidació de la biblioteca escolar en centres educatius d’infantil, primària i secundària.


http://merli.xtec.cat/merli/cerca/directoriInicial.jsp


Merlí és un catàleg  digitals de  recursos educatius desenvolupat pel Departament d'Ensenyament amb l'objectiu de proporcionar a la comunitat educativa un entorn de catalogació, indexació i cerca de materials didàctics.http://merli.xtec.cat/merli/cerca/directoriInicial.jsp
(Accés 2 d'abril del 2016)


http://www2.rosasensat.org/ 

En aquest espai trobareu publicacions, materials, revistes, llibres en diferents formats, com una manera més de difondre les pràctiques i les teories pedagògiques.
http://www2.rosasensat.org/
(Accés 2 d'abril del 2016)

Recull de les novetats relacionades amb la lectura en tot el seu abast, incorporades al primer trimestre del curs 2015-16 pel grup de treball en xarxa dels Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya
https://sites.google.com/a/xtec.cat/butlleti-bdr/
(Accés 2 d'abril del 2016)
http://bibboto.blogspot.com.es/

El Grup de Treball de Biblioteques Infantils tracta temes relatius a les biblioteques infantils, organitzar seminaris,  visites i viatges per conèixer altres equipaments i assistir a jornades, congressos i proposar cursos especialitzats en aquest camp. 
http://bibboto.blogspot.com.es/
(Accés 2 d'abril del 2016)En aquest espai trobareu un catàleg de recursos educatius en línia, organitzat per nivells educatius, àrees i matèries curriculars i per tipus de recurs: aplicació, interactiu, imatge, àudio, vídeo, document i  pàgina web.
https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalegs/home
(Accés 2 d'abril del 2016)
 

http://www.diba.cat/web/biblioteques/xarxa-de-biblioteques-municipals
La Xarxa de Biblioteques Municipals està formada per més de 200 biblioteques i nou bibliobusos, que treballen conjuntament amb uns mateixos estàndards de qualitat de servei, tot garantint l'equilibri territorial en l'accés al servei de lectura pública.
http://www.diba.cat/web/biblioteques/xarxa-de-biblioteques-municipals
(Accés 2 d'abril del 2016)
Blogs biblioteques
El Directori de blogs i webs de les biblioteques escolars és una iniciativa del Programa biblioteca escolar “puntedu” del Departament d’Ensenyament, engegada el curs 2011-2012, per donar difusió  a tots els espais virtuals de biblioteca escolar dels centres educatius de Catalunya.  Aquest blog de blogs i webs  vol ser l’aparador on les persones relacionades amb el món de les biblioteques escolars, puguin accedir, d’una manera ràpida, a les activitats, informacions  i experiències que els centres difonen a través de la xarxa. Va adreçat al professorat dels centres educatius, a persones dels serveis educatius i dels Serveis Territorials, a persones del món bibliotecari i a totes les persones interessades en les biblioteques escolars.
http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolars/
(Accés 2 d'abril del 2016)